Govern d’Espanya, Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Central de Reserves en Línia de l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals

 
 

PARC o CENTRE SELECCIONAT: Centro ISLA DE LA GRACIOSA (CANARIAS) ACAMPADAS

MENÚ d’OPCIONS sobre el PARC o CENTRE SELECCIONAT

 

divendres, 24 d'març de 2017
 <TORNA al LLISTAT D’ACTIVITATS

ACTIVITAT SELECCIONADA: CÀMPING: PLAYA DE "EL SALADO"

Descripció de l’activitat

A la illa de La Graciosa solament és possible acampar a la zona habilitada per a això denominada "Playa de El Salado".

L´acampada és gratuïta i s´ha d´ajustar als estipulat en el Pla Rector d´Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de l´Arxipèlag Chinijo, que estableix determinades condicions per realitzar l´activitat:

- La capacitat màxima d´aquesta Zona és de 200 persones simultàniament.

- L´activitat d´acampada, només serà possible mitjançant l´ocupació de tendes de campanya, quedant prohibida la instal•lació d´nfraestructures addicionals a la mateixa

Informació

Per acampar a la zona acotada de la "Playa del Salado" és necessari disposar d´una reserva prèvia.

L´autorització per acampar no dóna dret a exigir altres serveis diferents als existents en l´actualitat i mitjançant la sol•licitud els interessats declaren conèixer i acceptar les normes generals de convivència, així com la normativa vigent. Per favor, durant la seva permanència en ella, atengui a les següents normes:

- No està permès encendre fogates ni realitzar barbacoes sobre el terreny.

- Les escombraries i altres residus derivats o originats durant l´estada, hauran de ser recollits, transportats i dipositats pels acampats en els contenidors disposats expressament per a aquesta fi.

- Està prohibit talar o podar matolls, o produir qualsevol altra alteració en la vegetació o terreny circumdant.

- Eviti produir sorolls estridents o realitzar actuacions que puguin molestar o perjudicar a la resta dels acampadors o a la fauna del lloc. Queda prohibit utilitzar generadors electrògens.

- No està permès abocar productes o substàncies que puguin contaminar les aigües o el sòl.

- Abans de portar a la seva mascota, recordi que està prohibida la circulació o permanència d´animals en platges, així com en qualsevol tipus de concentració de persones, segons dicta l´Ordenança Municipal Reguladora sobre la protecció i tinença d´animals de l´Ajuntament de Teguise.

- Els acampats seran responsables de tots els danys que directa o indirectament ocasionin, podent si escau ser sancionats segons la legislació vigent aplicable.

- A la zona d´acampada hi ha uns serveis públics administrats per l´Ajuntament de Teguise i el Cabildo Insular de Lanzarote que disposen de vàter, lavabos i dutxes. L´horari d´obertura dels mateixos depèn de la temporada i del que estipulin aquests organismes.

Formulari d’accés a les seves reserves

 INFORMACIÓ I DETALLS SOBRE L’ACTIVITAT SELECCIONADA

 tramitació de les RESERVES
Per accedir-hi, cal disposar d’un permís, que es pot tramitar:
  1. Fent la seva sol·licitud en línia mitjançant aquest web, polsant l’opció "RESERVES" del menú superior.
  2. Personalment a loficina del Parc/Centre Nacional, o bé mitjançant qualsevol dels mecanismes mencionats a lapartat "INFORMACIÓ DE LACTIVITAT"
 DESCÀRREGA MODEL de SOL·LICITUD D’ACCÉS< [ format PDF    ]
 
 NORMES D’ACCÉS
 DESCÀRREGA NORMES D’ACCÉS al PARC [ format PDF    ]
 
 INFORMACIÓ ADDICIONAL
PLA ZONA ACAMPADA [ format PDF    ]
HORARI DE VAIXELLS [ format PDF    ]
 
 DADES DE CONTACTE
Centro ISLA DE LA GRACIOSA (CANARIAS) ACAMPADAS
C/.Los Dragos, s/n CC.Los Charcos-Local 5
35508 COSTA TEGUISE (ISLA DE LANZAROTE) Palmas (Las)
ESPAÑA
Tel.: 928592956 (Horario de mañana)
Fax: 928 592 971
Email: islalagraciosa@oapn.es
------------------------------------
C/. Proa, 2
35540 CALETA DEL SEBO (ISLA DE LA GRACIOSA) Palmas (Las)
ESPAÑA
Tel.: 928842073 (Sin horario fijo)
Fax: 928 842 085
Email: islalagraciosa@oapn.es
© Organismo Autónomo Parques Nacionales. 2010